© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jezus mówi dziś o sobie: „…szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Błogo➕sławię Cię, by Twoje życie było zawsze piękną odpowiedzią na pełnienie woli Bożej.

17 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia