Pan Jezus mówi dziś o świątyni swego ciała.

Błogosławię Wam, byście również swoje ciała traktowali jako Boże świątynie.

Bożego tygodnia.


09 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia