Pan Jezus nas dziś poucza, że przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi.

Błogosławię na trudną sztukę przebaczania tym, którzy przeciw nam zawinią.

13 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia