Pan Jezus nieustannie nas zapewnia: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!». Jakże to zapewnienie jest nam dziś potrzebne... 
Błogosławię, by Boży pokój zamieszkał w Twoim sercu. 

Bożego tygodnia.

03 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia