Pan Jezus przypomina dziś naukę o konieczności braterskiego upomnienia. Błogosławię Cię na przyjęcie dobrej nowiny o Chrystusowym królestwie wzajemnej miłości i przebaczenia.

06 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia