© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jezus ucząc nas modlitwy „Ojcze nasz”, uczy nas również głębokiego doświadczenia dziecięcej więzi z Ojcem.

Błogo➕sławię Cię, aby każde Twoje „Ojcze nasz” było niczym trwanie w kochających ramionach Ojca niebieskiego.

23 lutego 2021

Przystań

Miłosierdzia