© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jezus uzdrawia paralityka przy sadzawce Betesda, ale jednocześnie poucza go: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». W ten sposób uświadamia nas, że źródłem największego cierpienia jest grzech.

Błogo➕sławię Cię na codzienne skuteczne zmaganie z grzechem.

16 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia