Przystań

Miłosierdzia

21 marca 2021

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”.

Błogo➕sławię Ci, aby Twoje życie przyniosło plon jak najobfitszy.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia