© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity”.

Błogo➕sławię Ci, aby Twoje życie przyniosło plon jak najobfitszy.

21 marca 2021

Przystań

Miłosierdzia