© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

 

 

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi do Mateusza: „Pójdź za mną.” A on wstał i poszedł za Nim.

Błogo➕sławię Cię, aby i Twoje życie było nieustannym kroczeniem za Jezusem Chrystusem.

02 lipca 2021

Przystań

Miłosierdzia