Przystań

Miłosierdzia

02 czerwca 2021

Pan Jezus wykazując dziś błąd myślenia saduceuszy mówi: „Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie.”

Błogo➕sławię, by dzisiejszy dzień był owocnym zasługiwaniem na nagrodę bycia „jak aniołowie w niebie.”

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia