Pan Jezus wypowiada dziś niezwykłą przestrogę: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”.

Błogosławię, aby nigdy nie dotyczyła ona Ciebie.

27 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia