Pan Jezus wypowiada dziś swoje „błogosławieni” i „biada wam”. Błogosławię Wam, abyście zawsze, a szczególnie u kresy życia należeli do tej pierwszej grupy.

09 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia