Przystań

Miłosierdzia

04 lipca 2021

Pan Jezus wyrzuca dziś swoim rodakom lekceważenie Jego osoby: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”.

Błogo➕sławię Cię, aby Twoje słowa, myśli i uczynki nigdy nie były naznaczone lekceważeniem Boga i Jego praw.

Bożej niedzieli.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia