Przystań

Miłosierdzia

10 maja 2021

Pan Jezus zapowiada w dzisiejszej Ewangelii, że pośle nam Ducha Prawdy, który będzie o Nim świadczył.
Błogo➕sławię Cię, by i Twoje serce było otwarte na niebieski Dar Ducha Świętego.
Bożego tygodnia.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia