Przystań

Miłosierdzia

01 maja 2021

Papież Jan Paweł II w adhortacji „Redemptoris custos” o św. Józefie napisał: „Na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, Józef do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu.”
Błogo➕sławię, by i Twoje życie było wierne wezwaniu Bożemu.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia