Przystań

Miłosierdzia

11 grudnia 2020
Piątek, 11 grudnia 2020
Dzień Powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 11, 16-19) Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa
 

Jezus powiedział do tłumów:

 

«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia