© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Dzień powszedni
 
Patroni: św. Zofia, wdowa oraz św. Izydor zwany oraczem
 
Nie zapomnij! Wstrzymaj się od jedzenia pokarmów mięsnych.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
(J 15, 12-17) To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali
 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

 

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

 

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 
Piątek 15 maja 2020
15 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia