Przystań

Miłosierdzia

02 października 2020
Piątek, 2 października 2020
Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
 
Nie zapomnij! Wstrzymaj się od jedzenia pokarmów mięsnych.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 18, 1-5. 10) Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego
 

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?»

 

On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

 

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia