Przystań

Miłosierdzia

20 listopada 2020
Piątek, 20 listopada 2020
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 19, 45-48) Jezus wypędza przekupniów ze świątyni
 

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».

 

I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia