Przystań

Miłosierdzia

26 czerwca 2020
Piątek 26 czerwca 2020
Wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera
 
Nie zapomnij! Wstrzymaj sie od jedzenia pokarmów mięsnych.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego
 

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.

 

Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia