Przystań

Miłosierdzia

04 grudnia 2020
Piątek, 4 grudnia 2020
(...opis dnia...)
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa
 

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»

 

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia