Przystań

Miłosierdzia

07 sierpnia 2020
Piątek 7 sierpnia 2020
Wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II, papieża, i Towarzyszy oraz wspomnienie św. Kajetana, prezbitera
 
Nie zapomnij! Pierwszy piątek miesiąca.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 16, 24-28) Konieczność wyrzeczenia
 
Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia