Przystań

Miłosierdzia

01 października 2021
Piątk, 1 rujan 2021
Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 10, 13-16) Kto gardzi Chrystusem, gardzi Tym, który Go posłał
 

Jezus powiedział:

 

«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze i popiele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.

 

A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!

 

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia