Przystań

Miłosierdzia

15 września 2023
Piątk, 15 séwnik 2023

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 19, 25-27) Jak cierpiała i bolała, Jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe wśród śmierci trwóg

 

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

 

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

 

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia