Przystań

Miłosierdzia

17 czerwca 2022
Piątk, 17 czerwińc 2022

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 6, 19-23) Gromadźcie sobie skarby w niebie

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

 

Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!»

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia