Przystań

Miłosierdzia

17 września 2021
Piątk, 17 séwnik 2021
Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła oraz św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia
 
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia