Przystań

Miłosierdzia

19 lutego 2021
Piątk, 19 gromicznik 2021
Piątek po Popielcu
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 9, 14-15) Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć
 

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

 

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia