Przystań

Miłosierdzia

19 listopada 2021
Piątk, 19 smùtan 2021

Dzień Powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 19, 45-48) Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

 

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».

 

I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia