Przystań

Miłosierdzia

19 stycznia 2024
Piątk, 19 stëcznik 2024

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów

 

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

 

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia