Przystań

Miłosierdzia

02 lutego 2024
Piątk, 2 gromicznik 2024

Święto Ofiarowania Pańskiego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 2, 22-32) Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

 

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

 

A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

 

«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu

 

w pokoju, według Twojego słowa.

 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,

 

które przygotowałeś wobec wszystkich narodów:

 

światło na oświecenie pogan

 

i chwałę ludu Twego, Izraela».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia