Przystań

Miłosierdzia

20 sierpnia 2021
Piątk, 20 zélnik 2021
Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 22, 34-40) Największe przykazanie
 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

 

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia