Przystań

Miłosierdzia

22 grudnia 2023
Piątk, 22 gòdnik 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

 

W owym czasie Maryja rzekła:

 

«Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu,

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak obiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».

 

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia