Przystań

Miłosierdzia

22 września 2023
Piątk, 22 séwnik 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

 

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia