Przystań

Miłosierdzia

22 stycznia 2021
Piątk, 22 stëcznik 2021
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 3, 13-19) Jezus wybiera dwunastu Apostołów
 

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

 

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia