Przystań

Miłosierdzia

24 lutego 2023
Piątk, 24 gromicznik 2023

Dzień powszedni

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 9, 14-15) Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

 

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»

 

Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia