Przystań

Miłosierdzia

24 maja 2024
Piątk, 24 môj 2024

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

 

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

(Mk 10, 1-12) Nierozerwalność małżeństwa

 

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.

 

I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę.

 

Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»

 

Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».

 

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».

 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia