Przystań

Miłosierdzia

25 czerwca 2021
Piątk, 25 czerwińc 2021
Dzień powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego
 

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.

 

Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia