Przystań

Miłosierdzia

29 kwietnia 2022
Piątk, 29 łżëkwiôt 2022

Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 11, 25-30) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

 

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia