Przystań

Miłosierdzia

29 września 2023
Piątk, 29 séwnik 2023

Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 1, 47-51) Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego

 

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

 

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

 

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».

 

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

 

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

 

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia