Przystań

Miłosierdzia

03 czerwca 2022
Piątk, 3 czerwińc 2022

Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

(J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła

 

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?»

 

Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

 

Rzekł do niego: «Paś baranki moje».

 

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?»

 

Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».

 

Rzekł do niego: «Paś owce moje».

 

Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?»

 

Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».

 

Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.

 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».

 

To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia