Przystań

Miłosierdzia

30 czerwca 2023
Piątk, 30 czerwińc 2023

Wspomnienie Świętych Pierwszych Męczenników św. Kościoła Rzymskiego

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego

 

Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.

 

Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia