Przystań

Miłosierdzia

04 czerwca 2021
Piątk, 4 czerwińc 2021
Dzień Powszedni
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 12, 35-37) Mesjasz jest Panem Dawida
 

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:

 

„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.

 

Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia