Przystań

Miłosierdzia

05 sierpnia 2022
Piątk, 5 zélnik 2022

Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 16, 24-28) Konieczność wyrzeczenia

 

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia