Przystań

Miłosierdzia

08 stycznia 2021
Piątk, 8 stëcznik 2021
(...opis dnia...)
 
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 6, 34-44) Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc
 

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

 

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».

 

Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»

 

Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?»

 

On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!»

 

Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».

 

Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu.

 

A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia