Podziwiając dziś wiarę niewiasty kananejskiej, zastanówmy się przez chwilę jak wygląda nasza wiara.

Błogosławię na kolejny dzień, który jest okazją, by wzrastać w wierze .

16 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia