Przystań

Miłosierdzia

12 października 2020
Poniedziałek, 12 października 2020
Wspomnienie bł. Jana Beyzyma, prezbitera
 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
(Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie
 

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

 

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

 

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia