Przystań

Miłosierdzia

22 marca 2020
Poniedziałek 23 marca 2020
Dzień powszedni, wspomnienie Św. Turybiusza z Mogrovejo, biskupa
Patroni:
św. Gwinear, św. Turybiusz z Mongrovejo, św. Benedykt pustelnik, św. Wiktorian, św. Ethelwald pustelnik, św. Józef Oriol.
 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana:
J 4, 43-54
 
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
 
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.
 
Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».
 
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
 
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.
 
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
 
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia