Przystań

Miłosierdzia

30 listopada 2020
Poniedziałek, 30 listopada 2020
Święto św. Andrzeja, apostoła
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 4, 18-22) Powołanie Apostołów
 

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.

 

I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi».

 

Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

 

A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.

 

A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia