Przystań

Miłosierdzia

11 lipca 2022
Pòniedzôłk, 11 lëpińc 2022

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

(Mt 19, 27-29) Porzucić wszystko dla Chrystusa

 
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».
 

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

 
 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia