Przystań

Miłosierdzia

15 listopada 2021
Pòniedzôłk, 15 smùtan 2021

Wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

(Łk 18, 35-43) Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem

 

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.

 

Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

 

Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.

 

A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»

 

On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».

 

Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».

 

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia